CULTUURWIJZER
CULTUURWIJZER
ONTMOETING
ONTMOETING
NOORD: ARCHITECTUUR
NOORD: ARCHITECTUUR
TRANSVAAL
TRANSVAAL
WIESBADEN-MAINZ
WIESBADEN-MAINZ
KRIMP
KRIMP
OVER DUS | CV | CONTACT | NIEUWS  

Ruimte voor ontmoeting

In opdracht van OKRA landschapsarchitecten heb ik in de periode september 2008 - maart 2009 onderzoek gedaan naar ruimtelijke voorwaarden die de interculturele ontmoetingsfunctie van een park beïnvloeden. Vijf parken zijn bestudeerd: het Mheenpark te Apeldoorn, het Griftpark te Utrecht, het Afrikaanderplein en Lloyd Multiplein te Rotterdam en tot slot het Cultuurpark Westergasfabriek.

Aan de hand van literatuuronderzoek, observaties en interviews is informatie opgedaan over de ruimtelijke en sociale opbouw van de parken en het gebruik. Ook is kennis verzameld over de wijze waarop participatie is ingezet bij de totstandkoming/-herinrichting van de vijf parken. Ondanks het kwalitatieve karakter van het onderzoek is eveneens gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens. Deze gegevens zijn ingezet om een beeld te kunnen schetsen van aangrenzende buurten en haar bewoners.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt bij het creëren van een interculturele ontmoetingsplek in Park Groot Zandveld te Leidsche Rijn. Ook zijn op basis van dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan t.a.v. het participatieproces met omwonenden van Park Groot Zandveld dat vanaf maart 2009 is opgestart.